İktidar ve muhalefet birleşiniz

Demokrasilerde iktidar kadar muhalefet de önemlidir. İktidarlar yaptıklarının doğruluğunu savunurken; muhalefetler de iktidarın eksik ve yanlışlarını arar, tenkit eder ve böylece iktidarın daha az ...

Ali Sandıkçıoğlu, Yeni Asya

♥1

Devamını Oku

Yeni Asya: Kültür ve Hürriyet Mektebi

Doğduğumda Said Nursî dünyada imiş... Onunla beraber iki sene kadar solumuşum aynı havayı. Bir ömür rahat yüzü görmemiş. Osmanlı vedaya hazırlanırken dünyaya teşrif eylemiş. Çalkantıl...

Ali Hakkoymaz, Yeni Asya

♥12

Devamını Oku

Felsefenin mahiyeti ve küfrün çeşitleri

Bu zamanda, Kur’ân ve Hadis üzerine yorum yapmak isteyenler, İslâm’ın ilk yıllarında yazılan eserleri anlamalı, belâgat, edebî sanatlar, mantık bilmesi ve hür bir düşünceye sahip olmalıdır. ...

Osman Koyuncu, Yeni Asya

♥3

Devamını Oku

Ulema-i Râsihun: Bediüzzaman (3)

Şimdi Üstad’ın dikkat çektiği bazı noktaları şerhe çalışalım: Üstad Birinci Şuâ’da, “Ehl-i dalâlet müteşabihat-ı Kur’âniyeyi yanlış te’vilât ile tahrifine ve şüpheleri çoğaltmasına çalıştığı...

Şemseddin Çakır, Yeni Asya

♥2

Devamını Oku

51 senelik yol arkadaşım, akranım...

Seneler ne çabuk geçmiş... daha dün gibiyken, bugün yarım asırı devirip, 51. seneye başlamış. Evet, Yeni Asya’dan bahsettiğimizi anlamışsınızdır. O benim, hem akranım, hem de yol arkadaşım. ...

Osman Zengin, Yeni Asya

♥4

Devamını Oku

Muhabbet devam etsin, şûrâ kuvvet bulsun

Altıncı Kelime: Müslümanların hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyedeki saadetlerinin anahtarı meşveret-i şer’iyedir. “Onların aralarındaki işleri istişare iledir.” [Şûrâ Suresi: 38.] ayet-i kerîmesi...

Risale-İ Nur'dan, Yeni Asya

♥5

Devamını Oku

Stockholm Anlaşması ve Yemen’de esir değişimi

Stockholm Anlaşması, Yemen’de çatışan taraflar arasında 13 Aralık 2018’de imzalandı. Anlaşma başlıca Hudaydah şehri, Hudaydah, Salif ve Rass Issa limanlarını, Taiz hakkında bir anlayış beyan...

Muhammet ÖRTLEK, Yeni Asya

♥1

Devamını Oku

Yeni Asya’lı yıllarım

İlkokulu bitirince İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü’nde okuyan ağabeyim beni yanına aldı. Yıl 1967; bahsettiğim yıllarda ideolojik faaliyetler hat safhada idi. Ağabeyimin 4-5 arkadaşı ile birlik...

H. Muharrem Okur, Yeni Asya

♥4

Devamını Oku

İstanbul Sözleşmesini kim hazırladı?

Eğrisiyle Doğrusuyla İstanbul Sözleşmesi -5- Su, hatalı kanala yönlendirildiğinde, hata suda mıdır yoksa o kanala yönlendirende midir? Bir not ile başlayalım: “Sputnik Türkiye radyosu...

Mehmet Çetin, Yeni Asya

♥5

Devamını Oku

Koftiden devletin “sütten” hükümeti

Yargıdaki ikinci skandalla birlikte sağırlar duydu ve körler de gördü ki bir şeyler oluyor. Düşünebiliyor musunuz, bir ay arayla, kamuoyunun gündemindeki iki “yarı siyasî” dâvâda, beraat kar...

Ahmet Battal, Yeni Asya

♥7

Devamını Oku

Bediüzzaman’ın köşe yazarlığı yaptığı gazeteler ve Yeni Asya (3)

Yeni Asya’nın kuruluş yıl dönümünde, her tarafta şu mevzuları da tartışmalı, müzakere ve mütalâa etmeliyiz: Bediüzzaman 1890’larda gittiği Van’da gazetelerden, ahval-i âlemini de izlemektedi...

Ali Ferşadoğlu, Yeni Asya

♥3

Devamını Oku

“Sosyal medya çöplüğü” şikâyeti!

VAZİYET Geçen hafta “Güvenli İnternet Günü”nde konuşan Cumhurbaşkanı, günümüzde siber zorbalıkların arttığına dikkat çekerek, “Sosyal medya bu anlamda tam bir çöplük, başıboş mecra haline dö...

Cevher İlhan, Yeni Asya

♥4

Devamını Oku

Gerçekleri perdelemek mümkün mü?

Hak, hukuk ve adaletin tam olarak yerleşmediği yerlerde mutlaka ‘doğru bilgi’leri perdeleyenler olur. Bu sebeple ‘tarihe yalan söyleten anlayış’ hüküm sürdüğü gibi, çoğu kişi de gerçekleri v...

Faruk Çakır, Yeni Asya

♥2

Devamını Oku

Kavala davası ve Ahmet’in annesi

Gezi ve Kavala davasındaki kararla sonrasındaki gelişmeleri ve 8 yaşındaki Ahmet’in annesi hakkındaki çelişkili kararları yorumladığımız scope yayınımızdan bir özet: Dünyadan Gezi davasıyla ...

Kâzım Güleçyüz, Yeni Asya

♥13

Devamını Oku

Yarım asırlık birikim

Yeni Asya’m! 51 yıllık parlak geçmişini anlatmaya kelimelerim yetmez. Coşkumu, heyecanımı, sevincimi anlatmayı zaid görüyorum. Zira sen benim ruhumu okuyorsun. Ama şunu diyebilirim ki, ikinci 50 yı...

Havva Küçük Konur, Yeni Asya

♥5

Devamını Oku

Zülfikar'dan Yeni Asya'ya

Burada basının ne kadar tesirli olduğunu anlatmak için bir misal vermek istiyorum. 1960 yılına doğru, yani Üstad Hazretleri’nin vefat yılına doğru tarikat ehli olan üvey pederim Isparta'da Bediüzza...

Hasan Şen, Yeni Asya

♥4

Devamını Oku

Nurlar’la hizmet her tarafta ilânatla olur

Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur. Bu zamanda Nurlar’la hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç o...

Risale-İ Nur'dan, Yeni Asya

♥13

Devamını Oku

Zübeyir Ağabeyden 51. yıl mesajı: Kaleler fedai ister!

Yeni Asya Gazetesi’nin 51. yıldönümü hakkında söylenecek çok söz var… Nasıl ve ne şekilde dillendirsek, kifayetsiz kalacak. Elbette Yeni Asya bizim için bir ocak. Biz, bu ocakta “hamdık, piş...

Davut Şahin, Yeni Asya

♥17

Devamını Oku

Yeni Asya’ya destek ve ikinci 50 yıl kampanyası

Medyanın, fikir ve düşüncelerin kamuoyuna iletilmesindeki rolü inkâr edilemez bir hakikattir. Günümüzde siyasî ve dünyevî cereyanlar kitleleri kendilerine bağlamada, küresel fesat şebekeleri...

İbrahim Ersoylu, Yeni Asya

♥3

Devamını Oku

Genç yazarlara notlar

Elli yaşını bugün dolduran Yeni Asya’nın kırk bir senedir iftiharla okuyucusu ve on bir senedir de şerefle yazarıyız. Elli sene sonra, Yeni Asya’nın yüzüncü yılında dönüp maziye bakacak olan...

Ahmet Battal, Yeni Asya

♥6

Devamını Oku