Yaşam biçimi çelişkisi

İnsan tekinin yaşayabileceği en büyük çelişkilerden birisi de “yaşam biçimi çelişkisi” olduğu kanaatindeyim. Yaşam biçimi çelişkisi, kişinin neye inandığı ve nasıl yaşayacağı konusunda i...

Medaim Yanık, Star

♥0

Devamını Oku

Beden hazları bağımlılığı

Beden hazları normalde mutluluğumuzun bir parçası. Allah’ın verdiği nimetlerden haz almak normal sınırlarda hem meşru hem güzel bir şey. Fakat hazlar meselesinde yerli yerindelik yakalan...

Medaim Yanık, Star

♥0

Devamını Oku

Kaos ve risk toplumunda saygınlık nafile

Hiçbir kimsenin toplum genelinde itibarlı veya saygın bulunmadığı bir dönemden geçiyoruz. Bu durum sadece Türkiye için geçerli değil, hemen hemen her toplum benzer durumda. Üstelik bu du...

Medaim Yanık, Star

♥0

Devamını Oku

Eşlere kavgalarının çocuklarına olumsuz etki ettiğini göstermek işe yarar mı?

Anne babalara yaptıkları şiddetli kavgaların çocuklarının ruh sağlığına yaptığı olumsuz etki açıkça gösterildiğinde ne olur? Bu farkındalık anne babalarda kavgalarını durdurma ile ilgili...

Medaim Yanık, Star

♥0

Devamını Oku

Aile ilgili teorik ve pratik çabaların etkinliği zayıf

Aile ile ilgili kurumsal düzeyde yapılan işleri en genelde politika metni yazmak, bilimsel ve sosyal toplantılar düzenlemek ve müdahale programları geliştirip uygulamak şeklinde sınıflam...

Medaim Yanık, Star

♥0

Devamını Oku

Katar izlenimlerim

Ruh sağlığı alanlarında çalışanlara eğitim vermek için Doha Enstitüsünün davetlisi olarak Katar’a gittim. Evlilikleri geliştirme programları ve Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu’nun tanı ve ...

Medaim Yanık, Star

♥0

Devamını Oku

Eş ilişkilerinde duyguların merkezi rolü

Psikiyatri ve psikoloji alanında düşünce, davranış ve duyguların birbiriyle etkileşim halinde olduğu genel kabul görmüşken, hangisinin başat rol üstlendiği konusunda tartışmalar ve farkl...

Medaim Yanık, Star

♥0

Devamını Oku

Başarı ihtiyacı ve işinde ustalaşmak

Hem erişkinlerin hem de çocukların psikolojik ihtiyaçlarından biri başarılı olmak ve başarı halinin başkaları tarafından kabul görerek takdir edilmesidir. Kendini başarmış hissetmek hem ...

Medaim Yanık, Star

Devamını Oku

Eşler arası kavganın öyküsü-2

Önceki yazımda eşler arasında sorunla başlayıp uzlaşmazlık, tartışma, kavga, yıkıcı kavga ve küslük/cinsellikten uzaklaşma/evden ayrılma ile devam edebilen bir sürecin yaşanabileceğinden...

Medaim Yanık, Star

♥0

Devamını Oku

Eşler arası kavganın öyküsü

Evliliklerde eşler arasında sorun ve zaman zaman uzlaşmazlık yaşanması kaçınılmazken, kavga etmek ise kaçınılmaz değil. Aslında sorundan yıkıcı kavgaya kadar bir süreç var. Bu süreç durd...

Medaim Yanık, Star

♥0

Devamını Oku

Bireysel SWOT analizi

SWOT analizi özellikle kurulma aşamasındaki şirket, üniversite vb. organizasyonlar için yapılır. O organizasyonun güçlü ve zayıf yönleri ile karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri ana...

Medaim Yanık, Star

♥0

Devamını Oku

Anlamlı bir iş yapmak nasıl mümkün olur?

Kendime sık sorduğum sorulardan biri de “Bir şey üretmek, anlamlı bir iş yapmak, başarı kazanmak, bir derde deva olmak, kalıcı bir eser bırakmak nasıl mümkün olur?” şeklinde. Hayatımın h...

Medaim Yanık, Star

♥0

Devamını Oku

Kitap yazma felsefem

Hayatım boyunca hülyalarımdan biri kitap yazmaktı. Kitap yazabilmek bir varoluşsal meseleydi benim içim. Kitap yazmak anlamaya çalışmak ve anladığını anlatmaya çalışmak olarak bakıyorum....

Medaim Yanık, Star

Devamını Oku

Yaşama sanatı

Yaşama sanatı hayatın nasıl yaşanacağı ile ilgili gerilimleri iyi yönetebilmektir. Üstelik esas beceri ideal şartların olmadığı, özgür seçimlerimizin sosyal ve ekonomik şartlar tarafında...

Medaim Yanık, Star

♥0

Devamını Oku

Bireysel ve aile hayatı ile toplumsal hayat dengesi nasıl sağlanır?

Hayatımızı birbiriyle ilişkili ama üç ayrı boyutta yaşarız. Her birimizin bir iç dünyası ve bireysel hayatı var. Aynı zamanda bir ailenin parçasıyız. Ayrıca bir toplumsal yaşamımız var. ...

Medaim Yanık, Star

♥0

Devamını Oku

Anne babalığı öğrenmenin 5 yöntemi

Çocuk yetiştirmek, anne babalık yapmak biraz doğal halimizle ve kendiliğinden yapabileceğimiz bir şey iken; biraz da bilgi ve beceri geliştirmemiz gereken bir durum. Bugün size çocuk yet...

Medaim Yanık, Star

♥0

Devamını Oku

Duygusal girdaba kapılmak

Bazı insanlar girdikleri ruh hali içinde kuyuya girer, girdaba kapılır gibi kolay çıkamaz iken; bazı insanlar aynı meselede kuyuya değil de çukura girmiş, girdaba değil de hafif bir akın...

Medaim Yanık, Star

♥0

Devamını Oku

Göçmenleri vebalı gibi görenlerin insani ve siyasi sığlığı

Türkiye bu topraklarda bekasını sürdürmek, hatta ötesine giderek bu coğrafyada sosyal ve siyasal düzen kurmak istiyorsa Kürt, Arap, Balkan, Kafkas vb. kimlik unsurları içerleme siyasetin...

Medaim Yanık, Star

♥0

Devamını Oku

Türkiye’nin insanı koruma sorumluluğu

Yaşadığımız coğrafya ve çevresi son birkaç yüzyıldır tarihinin acı dönemlerinden birini yaşıyor. İnsan gücümüz şiddete uğrayarak travmatize oldu, fakirleşti, eğitim imkanları azaldı, yaş...

Medaim Yanık, Star

♥0

Devamını Oku

Kütüphanede tutulacak kitaplar

Yakın zamanda taşınmadan dolayı kitaplarımı gözden geçirmem gerekti. Elden çıkarılması gereken kitaplar ve kütüphanede tutulacak kitaplar ayrımını otomatik yaparken bir an durdum ve yapt...

Medaim Yanık, Star

♥0

Devamını Oku