Mü’minlerin, Allah-u Teâlâ ile yaptığı kârlı alışveriş

Hak ve batıl arasındaki mücadele, Allah-u Teâlâ’nın insanlar henüz ruhlar âleminde iken, kendisine itaat ve hâkimiyetini kabul için “misak” alarak, “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” sorusuna insano...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥1

Devamını Oku

Ayet ve Hadislerde Peygamber sevgisi

Allah-ü Teâlâ, yüce kitabı Kur’an-ı Kerim’de Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) güzel ahlakı ve örnekliği hakkında “Şüphesiz sen çok büyük bir ahlak üzeresin” (Kalem, 4) ve “Andolsun ki, sizin için, s...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥0

Devamını Oku

Dinleri birleştirme ve holistik din tehlikesi

Kur’an-ı Kerim’in “Allah indinde din İslam’dır” ve “O (Allah), müşrikler hoşlanmasalar da (kendi) dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulü’nü hidayet ve Hak din ile gönderendir” hükümlerinden ...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥0

Devamını Oku

Değişmez doğru: Milli Görüş!

Milli Görüş, “millet” kavramı etrafında oluşturulan bir tanımlamadır ve Müslümanların tamamının görüşünü ifade eder. Yani Milli Görüş, tarih, töre ve dil birliği olan topluluk değil, aynı dine inan...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥24

Devamını Oku

Nasârâ, Yehûd ve Ehl-i Kitap kavramları

Kur’an-ı Kerim’de sıkça geçen “Ehlü”l-Kitap” kavramı üzerinden Yahudi ve Hıristiyanlara ayrıcalıklı davranılması gerektiği fikri, alttan alta işlenmekte ve bunlarla Müslümanlar arasında ünsiyet pey...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥2

Devamını Oku

ABD’den müttefik, Trump’tan dost olmaz!

Türkiye’nin ABD ile ilişkileri “iki müttefik ülke” değil, “Türkiye’nin arkasından iş çeviren, Türkiye’ye her alanda müdahil olmaya çalışan, beğenmediği iktidarları darbe dâhil her türlü yolla devir...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥6

Devamını Oku

İslâmcılığın seküler ve dinde reformcu yönü

İslâmcılık kavramı hakkında çeşitli kişilerin tanımları mevcuttur. Siyasal İslam hakkında çalışması olan Tarık Zafer Tunaya İslâmcılık akımının Osmanlı’da var olan Batıcılık, Türkçülük ve Osmanlıcı...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥2

Devamını Oku

İslâmcılığın ortaya çıkışında Batı’nın etkisi

Osmanlı’nın son döneminde İslâmcılık fikrinin ortaya çıkışında “devletin Batı karşısında geri kalması, Tanzimat-Islahat Fermanları ile Müslümanlar ile Yahudi ve Hıristiyan teb’a arasındaki makasın ...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥0

Devamını Oku

İslâmcılık Hareketi’nin ortaya çıkışı

İslâmcılık kavramı, 1873-78 yıllarında Alman asker “Franz von Werner” ve Alman Yahudisi “Arminius Vambery” tarafından ortaya atılmış, Fransız gazeteci Gabriel Charmes marifetiyle yaygınlaştırılmışt...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥6

Devamını Oku

Üstad Yasin Hatipoğlu ve görüşleri

Milli Görüş Hareketi ve Türk siyasetinin önemli şahsiyetlerinden birisi olan Yasin Hatipoğlu, sadece siyasi kimliğiyle değil, İslâmî ilimlere ve edebiyata vukufiyetiyle temayüz etmiş mümtaz bir şah...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥0

Devamını Oku

Dinde reformda “Sünnet bitti sıra Kur’an’da mı?”

 Merhum Ali Nar Hocamızla birlikte 2008 yılında çıkarttığımız Doğru Yorum gazetesinin ikinci sayısında İslam dininde yapılmak istenen reform tehlikesini görmüş ve “İcma bitti, sıra Sünnet’te mi?” d...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥2

Devamını Oku

Nepotizm ya da bu ülke kimin?

Bir ülkenin, içinde yaşayan tüm bireylere ait olduğunu, ülkede yaşayan her vatandaşın eşit haklara sahip olduğunu söylem olarak bilmeyen yoktur. Ancak iş fiiliyata gelince gücü ele geçiren her klik...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥0

Devamını Oku

Adalet ve şahsiyetçi nizam (İslâm devleti)

Gerek Kur’an-ı Kerim’de gerekse hadis-i şeriflerde “adalet” emredilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de “Andolsun, biz Peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı (ölçüyü)...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥0

Devamını Oku

Camilerde “Allah-Muhammed” levhaları ve büyük Çamlıca Camii

Allahü Teâlâ, Kur’an-ı Kerim’inde Peygamber’inin âlemlere rahmet olduğunu “(Rasûlüm!) Biz Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” (Enbiyâ, 107) ayetiyle, yüce ahlaklı olduğunu “(Ey Rasûlüm!) Ş...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥6

Devamını Oku

İslâm’a göre kabir azabı var mı?

Yazımızın başlığını “İslâm’a göre kabir azabı var mı?” şeklinde koymamızın sebebi, dinde reformistlerin sanki İslâm sadece Kur’an’dan ibaretmiş gibi “Kur’an’a göre kabir azabı var mı?” sorusunu sor...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥0

Devamını Oku

Yeşil feminizm

Lad Marry Montagu ve Marguis de Condorcet gibi aydınlanma çağı yazarlarıyla başlayan Feminizm, Charles Fourier tarafından kavram olarak kullanılmış, İngiliz kadın yazar Mary Wollstonecraft’ın “A Vi...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥2

Devamını Oku

Necip Fazıl’ın parti teşebbüsü: Büyük Doğu Cemiyeti

Cumhuriyet dönemi Siyasal İslâm çizgisinde farklı takvimlerde farklı siyasi partiler kurulmuş ama bunların hiçbiri istenilen başarıyı yakalayamamıştır. Bunun en büyük amili hiç şüphesiz müesses niz...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥2

Devamını Oku

Üstad Mehmed Şevket Eygi

Rahmetli babam, daha çocukluk yıllarımdan itibaren Milli Gazete, Milli Görüş, Necmettin Erbakan ve Mehmed Şevket Eygi ismini zihnime nakşetmişti. O yıllarında babamın şehre her gidiş-gelişinde beni...

Siyami Akyel, Milli Gazete

Devamını Oku

Kudüs ve Mescid-i Aksa dinen ve tarihen bizimdir

Mescid-i Aksa ve etrafının mübarek olduğu Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildirilir: “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥0

Devamını Oku

Kur’an İslam’ı ve Sünnet’in dindeki yeri

Cumhur-u ulema Allah-ü Teâlâ’dan gelen vahyi “Metluv ve Gayr-i Metluv” olmak üzere ikiye ayırmıştır. Metluv’dan maksat Kur’an-ı Kerim’dir. Gayr-i Metluv’dan maksat ise Peygamberimiz (sav)’in Sünnet...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥1

Devamını Oku