İstanbul’un fethi ve fethi müjdeleyen Hadis-i Şerif

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından fethi müjdelenen, bu sebepten dolayı fethi için defaatle teşebbüste bulunulan aziz İstanbul, bundan 567 yıl önce 29 Mayıs 1453’te Fatih Sultan Mehmet Han tar...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥6

Devamını Oku

Hak din ''İslam''

Allah-u Teâlâ tarafından Peygamber aracılığıyla insanlara bildirilen ve hiçbir değişikliğe uğramadan aslîyetini koruyan dine “hak din” denir. Günümüzde bu özelliği taşıyan tek din İslâm’dır.Muh...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥1

Devamını Oku

Anne ve babaya ''öf'' bile dememek

Günümüzde anne babasının kıymetini bilmeyen, onlara karşı sorumluluklarını, onların üzerindeki haklarını bilmeyen; bildiği halde buna riayet etmeyenlerin sayısı hiç az değildir. Yapılan araştırmala...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥3

Devamını Oku

İstanbul Sözleşmesi’nin sorumluları

bundan dokuz sene önce imzalanan İstanbul Sözleşmesi’nin sonuçları bugünlerde daha fazla hissedilmekte, alttan alta itirazlar yükselmektedir. Söz konusu sözleşme hakkındaki itirazların dokuz yılın ...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥6

Devamını Oku

Müslüman’ın en büyük hedefi nedir?  

Allah-ü Teâlâ isteseydi insanları kendisine zorla kul eder, insana itaat etmekten başka bir yol bırakmazdı. Kâinatın tamamı kendi lisanıyla Allah-u Teâlâ’ya ibadet edip, zikrettiği Kur’an-ı Kerim’d...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥0

Devamını Oku

''İstanbul Sözleşmesi'' hakkındaki gerçekler

Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu Komitesi tarafından 7 Nisan 2011 tarihinde Strazburg’da onaylanan ve tam adı “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin A...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥9

Devamını Oku

İslam’da “neslin korunması” temel insan hakkıdır

Batıl din ve ideolojilerin aksine İslâm dini insana büyük önem vermiştir. Kur’an-ı Kerim’de, “Andolsun ki, biz insanoğullarını şerefli kıldık, onların karada ve denizde gezmesini sağladık, temiz şe...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥0

Devamını Oku

İslam’ın Dünya Görüşü'nü yayma misyonu

Millî Gazete bir mekteptir. İçinde fikir öfkesini taşıyanların düne, bugüne ve yarına dair ne varsa ortaya koymaya çalıştıkları, en azından bunu dert edindikleri bir mektep. Mektebin kurucu...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥1

Devamını Oku

Özal kardeşlerin Erbakan hocaya muhalefeti-ıı

Milli Selamet Partisi’nin 15 Ekim 1978 tarihindeki 4. Büyük Kongresi’nde Korkut Özal, Erbakan’a karşı aday olamamış ancak ikinci bir liste çıkartmıştır. O tarihte MSP İstanbul Gençlik Kolla...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥2

Devamını Oku

Özal kardeşlerin Erbakan Hoca’ya muhalefeti-1-

5 Haziran 1977 tarihinde yapılan milletvekilliği seçimlerinde seçimlerde MSP % 8.57 oyla 24 milletvekili çıkartmıştı. MSP’nin milletvekili sayısı 1973 yılındaki sayının yarısına tekabül ediyordu. 1...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥8

Devamını Oku

Milli Kalkınma Partisi ve Nuri Demirağ

Çok partili hayata geçiş kararı alındıktan sonra kurulan ilk muhalefet partisi olan Milli Kalkınma Partisi (MKP), Mehmet Nuri Demirağ başkanlığında 18 Temmuz 1945 yılında kurulmuştur. Mehme...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥0

Devamını Oku

Seyyid Abdulhakim Arvâsî ve görüşleri

Büyük İslâm âlimi ve mutasavvıfı Seyyid Abdülhakim Arvâsi, 1860 yılında Başkale’de doğmuştur. Dedeleri Moğol istilası sebebiyle Bağdat’tan Doğu Anadolu bölgesine gelmiş, burada Urfa ve Bitlis’e yer...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥0

Devamını Oku

Mükemmel yaratıcı

Mükemmel bir yaratıcından bahsediyoruz. Yerleri, gökleri, dağları, denizleri; gökte, yerde, denizlerde, gökle yer arasındaki her türlü canlıyı yaratan mükemmel bir yaratıcıdan. Göklerin ve ...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥0

Devamını Oku

Acizliğinin farkında olmalı insan!

Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette insandan ve onun yaratılış özelliklerinden bahsedilmektedir. Bir yandan insanın “şerefinden, en güzel şekilde yaratıldığından, emaneti yüklenmesinden” bahse...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥0

Devamını Oku

İnsan çok zalimdir, çok cahildir!

Kur’an-ı Kerim’de Allah-u Teâlâ’nın insanı şerefli yarattığına işaret edilerek şöyle buyrulur: “Andolsun ki, biz insanoğullarını şerefli kıldık, onların karada ve denizde gezmesini sağladık, temiz ...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥2

Devamını Oku

Yeni dünya düzeninin kodları

Bâtıl ideoloji sahiplerinin (Yahudi-Hıristiyan), dini “yaratıcıyla birey arasında kültürel normlara ve belirli ritüellere hapsedilmiş, yeni dünya düzeninde temsil yetkisi kalmamış sosyolojik bir va...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥1

Devamını Oku

Batı entelijansiyasının din buhranı

Batı’da Skolâstik düşünceye karşı 15’inci ve 16’ıncı yüzyılda başlatılan Rönesans, Reform ve 18’inci yüzyılda başlatılan Aydınlanma hareketleriyle birlikte dinin toplumsal hayattan tecrit edildiği ...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥0

Devamını Oku

Toplumsal yozlaşma ve Anadolu irfanı

Anadolu irfanından bahsedilir her olağanüstü durumla karşılaşıldığında. 15 Temmuz sonrası bu tabir daha sık kullanılır oldu. Allah-u Teâlâ’nın insanı “ahsen-i takvim” olarak yarattığını, şerefinin ...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥0

Devamını Oku

Koronavirüs hastalığı ve önlemler

Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan şehrinde 27 Aralık 2019 tarihinde zatürre/pnömoni tanısıyla hastaneye yatan balık satıcısı bir kadında görülen, daha sonra erkek bir hastada görülen, ateş, öksürü...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥0

Devamını Oku

Sömürgecilik

Medeniyetin temel unsurları “inanç, hukuk, ahlak, sanat ve edebiyat”tır. Batı emperyalizmi, sömürdükleri toplumların “inanç, hukuk, ahlak, sanat ve edebiyatı”na planlı şekilde müdahale eder. Bu müd...

Siyami Akyel, Milli Gazete

♥0

Devamını Oku