Veba zamanında kölelik, kaçaklık ve özgürlük

Özgürlüğünü emeğiyle satın alıp okuma yazma öğrenmiş bu iki eski köle Leopold von Ranke’den yıllar önce modern tarih yazımının sloganıyla başlarlar söze: “Olayları olduğu gibi anlatmak!” Salgın esn...

Sinan Birdal, Gazete Duvar

♥11

Devamını Oku

Solcu aydının krizi

Solcu aydın inanılmaz şekilde idealist, fedakâr, cefakâr bir tiptir aslında. Ama modernleşme toplumunun solcu aydını olmanın krizinden bir türlü sıyrılamaz ve toplumu kendi deyimiyle sığ bir sağcıl...

Besim F. Dellaloğlu, Gazete Duvar

♥113

Devamını Oku

Anayasa hareketleri geri gelir mi?

Yoksulluk mu çekiyorsunuz, güçlü Türkiye’yi karşınıza alarak bunu dile getiremezsiniz; iş güvenceniz mi yok, güçlü Türkiye’nin düşmanı gibi hareket edemezsiniz; yurttaşlık haklarınız ihlal mi edili...

Dinçer Demirkent, Gazete Duvar

♥23

Devamını Oku

Mimarlık Covid-19’a merhem olur mu?

Mimarlıkta bilgi üretimine bakıldığında bu süreçte emek sömürüsü ve mekân ilişkisi, modern kentin yeniden ele alınması ve seyreltilme gerekliliği, mevcut konut stokunun sağlıksızlığı gibi konular e...

Hakkı Yırtıcı, Gazete Duvar

♥13

Devamını Oku

Siyahlar, Kürtler ve faşistler

Tek tesadüf iki fotoğrafın yan yana gelmesi, yoksa gerisi değil. Ernest Mandel, burjuvazinin ortadan kaldıramadığı iki şeyden bahsediyordu: Sömürgecilik ve proletarya. -Onların sırtındaydı burjuvaz...

Metin Yeğin, Gazete Duvar

♥127

Devamını Oku

Salgın günlerinde sıkıntı, zaman ve başka küçük şeyler

Biri sana seslendiğinde, takıldığında, seninle dalga geçtiğinde bir anlığına çiçek açarsın. Birine sürtünmüş, kendi evsizliğini ve hiçliğini canlı ve sıcak bir şeye iliştirmiş olursun. Öteki yürüyü...

Tuncay Birkan, Gazete Duvar

♥28

Devamını Oku

George Floyd olayı aynasında kendimize bakmak

George Floyd olayı aynasında kendimize bakarsak, Ermeni Soykırımı ve 6-7 Eylül Pogromu sonrasında el değiştiren mülkiyet, Kürt sorununun neredeyse yüz yıldır barışçıl ve siyasal yoldan çözülememesi...

Aydın Selcen, Gazete Duvar

♥54

Devamını Oku

İmkânsız Devlet

İslam düşünce tarihi ve İslam Hukuku uzmanı Wael Hallaq’ın kaleme aldığı ve süratle Arapçaya tercüme edilen “İmkânsız Devlet” yayınlanır yayınlanmaz, İngilizce olarak yayınlandığı Batılı ülkelerde ...

İslam Özkan, Gazete Duvar

♥19

Devamını Oku

Mehtap, Kaya, Erdoğan... Sermaye ne ister?

Sermayenin merkezi unsuru ile iktidar arasındaki ilişki, 24 Ocak’ta ruhuna otoriterlik üflenmiş neoliberal devletin asli görevinde düğümlendi şimdi: ‘Devlet Baba’ asayişi sağlayacak ve fakat ‘Devle...

Bahadır Özgür, Gazete Duvar

♥44

Devamını Oku

On yılını unutturacak ilaç hayal eden kadın

Kız çocuklarını kendisi gibi erken evlenmek zorunda bırakacak türden istismarcı affı yasası çıkarmayı düşünebilenlerin kendi hayatından ders çıkarmasını isteyen kadınları dinleyin. Türküler, gelin ...

Berrin Sönmez, Gazete Duvar

♥31

Devamını Oku

Mahalle tamirhaneleri ve tamircilerle komşuluk üzerine…

Örneğin eğer komşularınızdan biri tamirciyse, ilkokul çağının gösterişli taşıtlarından olan ‘bilyeli tornet’ yapmakta hiç zorlanmaz, ayrıca bilyenin en kalitelisini bulursunuz. Çıkma bilye çok yara...

Murat Sevinç, Gazete Duvar

♥23

Devamını Oku

Esad üzerine spekülasyonlar

Yanılgılar hep “Esad’ın Rusya olmazsa ayakta kalamayacağı, Suriye’de devletin ortadan kalktığı, Esad’ın ülkeyi bir klikle yönettiği” düşüncelerinden kaynaklanıyor. Oysa öyle değil. Esad hâlâ ülkeye...

Musa Özuğurlu, Gazete Duvar

♥19

Devamını Oku

HDP’nin ‘yeni dönem’ belgesi ve yeni dönem

HDP, Türkiye’nin göğünde bir süredir asılı duran bir ‘restorasyon’ için, o restorasyona çok daha ‘gönüllü’ olanlara kıyasla gayet soğukkanlı bir şekilde, bir tür ‘gevşek işbirliği’ öneriyor. Olası ...

Hakkı Özdal, Gazete Duvar

♥36

Devamını Oku

ABD’nin Ay’a el koyma planı!

Geçmişten farklı olarak Ay özel sektörün de içinde olduğu yeni bir sömürü alanı olarak görülüyor. Kapanın elinde kalacak bir tür altına hücum tarzı, teknolojik imkanlar elverdiği ölçüde Ay’da topra...

İlhan Uzgel, Gazete Duvar

♥41

Devamını Oku

'Yakarsa dünyayı garipler yakar'

Düzenin asli unsuru polislerdir elbette. Polis erkinin kökeni de uygarlık kavramında yatar. Dirlik, düzen, medeniyetin esasıdır. Polis de bir anlamda uygarlık celladıdır. “Cellat” der Foucault, “Ya...

Azmi Karaveli, Gazete Duvar

♥133

Devamını Oku

AVM’ye gitmemek için 5 neden!

AVM’ler artık ölü yatırımlar. Türkiye’de bu yatırımları AVM sahipleri dışında kimse savunamıyor. Mağaza sahipleri hekimleri dinlerken AVM sahipleri pek dinleme derdinde değil. O yüzden bizim de bun...

Önder Algedik, Gazete Duvar

♥125

Devamını Oku

Muharrem İnce kral çıplak deyince

Malum, Cumhurbaşkanı Erdoğan her hafta başında video-konferans yoluyla kabinesini topladıktan sonra canlı yayında Covid-19 salgını ve salgınla mücadele yolunda alınan önlemlere dair açıklamalar yap...

Ülkü Doğanay, Gazete Duvar

♥38

Devamını Oku

Başlatmak iradesi bitirmeyi de garanti etmelidir

Futbolun pandemiye rağmen icra edilme sebebi ekonomiktir. Ama bütün sektörlerin aynı oranda ekonomik nedensellikleri vardır. Her sektör aynı gerekçeyle pandemi hukukunu ihlal edebilir. Her sektör, ...

Ali Fikri Işık, Gazete Duvar

♥29

Devamını Oku

Dış politikalardan fal tuttum...

Neden Libya? Ne olursa “biz” (öyle ya, bu rejimde “bir”, bizi hepimizi temsil ediyor zira) kazanmış olacağız? Neden her dosyayı bir savaş olarak görmek ve her savaşı kazanmak önemli? Deniz ufkunda...

Aydın Selcen, Gazete Duvar

♥14

Devamını Oku

Kamuda sözleşmeli çalışanın aile birliği hakkı yok

Eş durumu/aile birliği mazeret tayin listesine giremedi. Sözleşmeli kamu çalışanı üç yıl aynı kurum ve konumda çalıştıktan sonra o kurumda kadro ihdas edilmişse daimi statüye geçtikten sonra bir yı...

Berrin Sönmez, Gazete Duvar

♥8

Devamını Oku